19 maja 2021, 10:56

Podkarpacka Dolina Wodorowa

Wykorzystanie innowacyjnych pod względem gospodarczym i korzystnych pod względem ochrony środowiska technologii wodorowych to główny cel stworzenia „Podkarpackiej Doliny Wodorowej”. Jej powstanie pozwoli wykorzystać potencjał Rzeszowa oraz województwa podkarpackiego w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

18 maja w Jasionce podpisano list intencyjny na rzecz utworzenia Doliny Wodorowej na Podkarpaciu. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele z powiatu sanockiego: Stanisław Chęć, starosta sanocki, Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka oraz Remigiusz Śnieżek, członek Zarządu Autosan.

– Nadrzędnym celem Rządu jest budowa i rozwój polskiej gospodarki opartej o wodór. Pozwoli to osiągnąć neutralność klimatyczną, utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki, a przy tym wykorzystać naszą obecną wiodącą rolę producenta wodoru. Stojąca przed nami transformacja energetyczna niesie szanse rozwoju dla całych regionów – mówił w Jasionce premier Mateusz Morawiecki.

Z kolei Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska podkreślił, że inwestycje w wodór dają szansę na rozwój krajowego przemysłu, pozyskanie wyspecjalizowanych kompetencji przez pracowników, nowe miejsca pracy, generowanie wartości dodanej dla krajowej gospodarki oraz wznowienie potencjału gospodarczego.

– To szansa i wyzwanie, któremu na pewno podołamy – zaznaczyła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki. – Na Podkarpaciu posiadamy nie tylko potencjał intelektualny, ale skutecznie wykorzystujemy też naturalne źródła energii. Wodór zamierzamy stosować zarówno w komunikacji miejskiej, jak i do napędzania samolotów. Dla mieszkańców wykorzystanie wodoru oznacza tańszą komunikację, tańsze źródła energii oraz wysokopłatne miejsca pracy.

Jak dodał minister Kurtyka, budowa gospodarki wodorowej opierać się będzie o powstanie dolin wodorowych, które zgodnie ze Strategią wodorową UE mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych będzie obejmował innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej umożliwi ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii produkowanej z instalacji OZE, wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym a także wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988