7 października 2011, 14:32

Ostrzeżenie meteorologiczne

PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI Rzeszów, 2011-10-06

W RZESZOWIE

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297ZK.I. 6332.279.2011

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNENazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie
OSTRZEŻENIE Nr 65
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność: od godz. 07:30 dnia 07.10.2011 do godz. 07:30 dnia 08.10.2011
Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami do 40 mm.
Najsilniejsze opady prognozowane są w godzinach nocnych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Piotr WałachO zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach proszę na bieżąco informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. (017) 867 12 38, fax (017) 867 18 55, 867 18 59, e-mail: sluzba.woj@rzeszow.uw.gov.pl;wczk@rzeszow.uw.gov.pl .Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania KryzysowegoWojciech Czanerle