30 lipca 2021, 12:49

Ogłoszenie o sesji Rady Powiatu Sanockiego

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU SANOCKIEGO

zawiadamia

że w dniu 02 sierpnia 2021 r. o godz. 1600

w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się

XXXVII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/369/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Sanockim.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2021 (kwota 35.670 zł)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2021 (kwota 137.153 zł)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 5.000 zł)

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 7.500 zł)

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 4.020.651 zł)

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 3.969.446 zł)

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 1.307.823 zł)

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 331.241 zł)

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2021 rok (kwota 10.846 zł)

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2021-2028.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch