7 lutego 2012, 11:34

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU W SANOKU

zawiadamia

że w dniu 14 lutego 2012r. o godz. 900

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XIX Sesja

RADY POWIATU w SANOKU

z następującym porządkiem obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 1, Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 oraz Liceum Profilowanego z Oddziałami Integracyjnymi w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 2, II Liceum Profilowanego w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego Nr 2 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3, III Liceum Profilowanego w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 4, oraz IV Liceum Profilowanego w Sanoku wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego w Sanoku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształceniaZasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Sanoku wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( kwota 40.000 zł).

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( kwota 6.155 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( kwota 8.597 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok( „Program wyrównywania różnic między regionami II”).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok( kwota 8.000 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok( kwota 5.000 zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Sanoku oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Sanoku oraz Technikum Uzupełniającego Nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku.

22. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na 2012 rok.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( zwroty dochodów).

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 r. (43.000 zł).

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2012 rok (1.131.000 zł).

26. Interpelacje i zapytania radnych.

27. Wnioski i oświadczenia.

28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Sanoku

Robert Pieszczoch

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988