24 listopada 2011, 14:53

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

RADA POWIATU W SANOKU

zawiadamia

że w dniu 30 listopada 2011r. o godz. 900

w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się

XVI Sesja

RADY POWIATU w SANOKU

z następującym porządkiem obrad1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku” w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2012 na obszarze działania Powiatu Sanockiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 366.482 zł).

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2011 rok ( kwota 14.789 zł).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 1/3 części nieruchomości Powiatu Sanockiego.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący

Rady Powiatu w Sanoku

Robert Pieszczoch
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988