9 lipca 2021, 7:41

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy obręb Niebieszczany