14 maja 2021, 15:00

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników,
których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.
· Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer
PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.
· Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w
życie przepisów posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.
· Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi
identyfikatorami podatkowymi podatnika (w szczególności chodzi o
posługiwanie się szeregiem tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek).
Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe
Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych
[1].
Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika
(pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego
w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl .
Tym samym podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć
PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy
użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla
nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty
podatku.
Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku
wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy
mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.
[1] powołując się na art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i
w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz.
510)
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988