11 stycznia 2011, 12:18

Niżnik członkiem Komitetu Monitorującego

SANOK. Starosta sanocki Sebastian Niżnik został członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wyboru dokonano w Łańcucie, podczas spotkania konwentu powiatów woj. podkarpackiego.
Sebastian Niżnik jest specjalistą w zakresie środków unijnych. Przez prawie osiem lat zajmował się pisaniem wniosków i nadzorowaniem projektów zarówno tych dużych - inwestycyjnych, jak i mniejszych choćby z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kompetencje starosty sanockiego zostały docenione przez członków konwentu powiatów podkarpackich, którzy wybrali go jako jednego z przedstawicieli do Komitetu.
Komitet Monitorujący RPO WP ustala m.in. kryteria wyboru projektów składanych przez wnioskodawców i analizuje rezultaty realizacji całego programu z którego przekazywane są pieniądze. Sprawdza też czy osiągnięte zostały cele, założone w poszczególnych osiach priorytetowych.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988