8 lutego 2011, 12:30

Ekonomik potwierdza klasę

SANOK. Krystyna Kurnyta uczennica klasy trzeciej technikum hotelarskiego w ZS nr 1 zakwalifikowała się do etapu centralnego III Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Oprócz niej do rywalizacji stanie 39 osób z całej Polski.

Wszystko zaczęło się od zawodów szkolnych, w których rywalizację podjęli uczniowie
ze 141 szkół hotelarskich z całej Polski. Już na tym etapie uczestnicy musieli wykazać
się wiedzą z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii i obsługi konsumenta ze szczególnym uwzględnieniem tematu wiodącego „organizacja i technika pracy w recepcji”. Komisja Szkolna zgodnie z regulaminem do etapu okręgowego zakwalifikowała dwie uczennice Krystynę Kurnytę i Ewelinę Skoczułek (też uczennicę klasy trzeciej), które rywalizowały z najlepszymi uczniami techników hotelarskich z woj. podkarpackiego
i woj. lubelskiego. Tu dodatkowo musiały wykazać się znajomością aktualnej sytuacji
i tendencji rozwojowych na rynku hotelarskim i turystycznym w Polsce i na świecie.

Szczęście uśmiechnęło się do Krystyny, gdyż znalazła się w gronie uczniów, którzy
w zawodach okręgowych osiągnęli najwyższe wyniki. Decyzja Komitetu Głównego oznacza dla niej wyjazd do Kołobrzegu, gdzie w kwietniu w zawodach centralnych oprócz wiedzy będzie musiała wykazać się sprawnym posługiwaniem językiem obcym w procesie kompleksowej obsługi gościa hotelowego.

To nie koniec sukcesów uczniów sanockiego „Ekonomika”. Komitet Okręgowy XXIV olimpiady wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowało etapu okręgowego w Rzeszowie 5-ciu uczniów ZS 1: Kamilę Bryczkę, Agnieszkę Bielecką, Łukasza Pielecha, Artura Zimnego i Dariusza Drozda –uczniów technikum ekonomicznego. Już na etapie szkolnym uczniowie musieli rozwiązać test obejmujący szeroko rozumianą wiedzę ekonomiczną, zadanie z ekonomii oraz napisać esej na zadany temat związany z hasłem przewodnim tegorocznej edycji: „Człowiek w świecie pieniądza”. Prace uczniów zostały wysoko ocenione i uzyskały akceptację jury okręgowego. Do udziału w olimpiadach uczniów przygotowała p. Ewa Starego.

Osiągnięcia uczniów potwierdzają wysoki poziom kształcenia zarówno zawodowego jak
i ogólnokształcącego szkoły, o czym mówi nie dawno opublikowany ranking techników, w którym ZS 1 zajmuje wysokie 8 miejsce w woj. Podkarpackim - warto by zapoznali się
z nim gimnazjaliści i ich rodzice – mówi dyrektor szkoły p. Maria Pospolitak.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988