9 lutego 2021, 12:38

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku podsumowało ubiegły rok

Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność jako samodzielny podmiot leczniczy od 1 sierpnia 2018 roku, a od 1 kwietnia 2019 r. zasięgiem działania obejmuje rejon operacyjny bieszczadzki, tj. teren powiatu sanockiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego.

W marcu 2020 r. w związku z wystąpieniem na terenie Polski pandemii, BPR SPZOZ w Sanoku podjęło dodatkowe zadania mające na celu przeciwdziałanie COVID -19.

Od 9 marca uruchomiono dodatkowy zespół transportowy przeznaczony do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem lub chorych na COVID - 19 do oddziału zakaźnego w Sanoku oraz szpitala jednoimiennego w Łańcucie. Od 9 marca do 31 grudnia 2020 r. karetka pokonała 32 000 km, wykonując 489 transportów.

Od 19 do 31 marca powołano czasowy zespół medyczny, który miał za zadanie pobieranie wymazów z gardła w warunkach domowych od osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 oraz przewożenie ich do laboratoriów wskazanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie. W ciągu 11 dni zespół wymazowy pokonał ok. 2000 km, pobierając wymazy u 198 osób na terenie całego woj. podkarpackiego.

W 2020 roku w ramach Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego funkcjonowało 17 zespołów ratownictwa medycznego, rozmieszczonych w 14 podstacjach:

· 15 zespołów podstawowych (w tym 1 ZRM 12-godzinny w Lesku),

· 1 wodny sezonowy pełniący dyżur na Zalewie Solińskim (dyżury od czerwca do września),

· 1 zespół specjalistyczny (z lekarzem) w Olszanicy.

Lokalizacja zespołów ratownictwa medycznego:

· powiat sanocki – Sanok: 2 zespoły w szpitalu specjalistycznym,1 zespół w budynku PSP na Dąbrówce, po 1 na podstacjach w Tarnawie Górnej i w Komańczy;

· powiat leski – 2 ZRM na podstacji w Lesku, 1 Cisna, 2 ZRM Polańczyk (w tym sezonowy wodny), 1 zespół specjalistyczny w Olszanicy;

· powiat bieszczadzki – 2 ZRM w Ustrzykach Dolnych, 1 ZRM w Lutowiskach;

· powiat brzozowski – 2 ZRM w Brzozowie i 1 ZRM w Nozdrzcu;

· zespół transportu medycznego lokalizacja Lesko;

· zespół do transportu pacjentów z COVID - 19 lokalizacja Sanok.

Zestawienie wyjazdów ZRM BPR SPZOZ w Sanoku:

· ogółem – 16 792;

· wypadki w ruchu uliczno - drogowym – 576 wyjazdów;

· zdarzenia w pracy – 225 wyjazdów;

· zdarzenia w szkole – 67 wyjazdów;

· zdarzenia w domu – 13 832 wyjazdy;

· inne – 2092.

Zużyte środki ochrony osobistej:

· kombinezony – ok. 4000 szt.

· maseczki chirurgiczne- 31 000 szt.

· maski FP3, FP2 – 6700 szt.

· rękawice – 53 000 szt.

Paliwo – 72 000 litrów.

Kilometry – 600 000.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 sprawiła, że personel medyczny BPR SPZOZ w Sanoku znalazł się na pierwszej linii walki z COVID - 19, co wiązało się z potencjalnym zakażeniem i zachorowaniem na tą chorobę. Sytuacja ta postawiła przed dyrekcją jednostki szereg wyzwań. Priorytetem było zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom.

Działania w tym zakresie:

1. Zakupiono oraz pozyskano poprzez darowizny środki ochrony osobistej: kombinezony, maski, przyłbice, płyny dezynfekcyjne.

2. Wdrożono szereg procedur epidemiologicznych dotyczących zapobiegania i szerzenia się wirusa SARS-CoV-2 chroniących personel i pacjentów.

3. Wykupiono ubezpieczenie dla pracowników od pobytu w szpitalu związanego z zachorowaniem na COVID – 19.

4. Zorganizowano punkt do dezynfekcji ambulansów. Od marca do lipca była to specjalnie wynajęta myjnia samochodowa, dzięki finansowaniu SPGK w Sanoku.

W późniejszym okresie BPR zorganizował własny punkt do dezynfekcji ambulansów na terenie przyszpitalnym. Dzięki pomocy Agencji Rezerw Materiałowych pozyskano urządzenie do dezynfekcji ambulansów oraz namiot, pod którym odbywa się dezynfekcja. Teren pod namiot został przygotowany przez pracowników BPR, a zamontowanie namiotu wykonała jednostka OSP Niebieszczany.

5. Dzięki działaniom Starosty Sanockiego zorganizowano miejsca do kwarantanny dla pracowników pogotowia, którzy mieli styczność z pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

6. Ze względu na ogromne nakłady finansowe związane z zakupem środków ochrony osobistej i dezynfekcji zwrócono się do fundacji, firm i instytucji o pomoc finansową i darowizny w tym zakresie.

W akcję pomocy Bieszczadzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu, oprócz władz państwowych i samorządowych, włączyło się szereg firm, osób prywatnych, instytucji i fundacji, przekazując różnego rodzaju wsparcie i darowizny.