15 grudnia 2020, 14:16

Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z Podkarpackiej Chorągwi ZHP Hufca w Sanoku na czele z komendantką phm. Marią Kurkarewicz, w dniu dzisiejszym przekazali Staroście Sanockiemu Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku, coroczna akcja organizowana przez harcerzy, odbywa się pod hasłem „Światło służby” i już po raz trzydziesty trafi na Podkarpacką Ziemię. Światełko jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei, tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole, gdzie przypomina nam o radości z narodzin Jezusa Chrystusa. Mamy nadzieję, że w Państwa domach również takie światełko zagości.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988