14 listopada 2011, 14:45

Będą podwyżki

Nauczyciele z Włoch, Francji, Niemiec i Turcji spotkali się ze starostą sanockim Sebastianem Niżnikiem. Pedagodzy przyjechali do Polski w ramach programu Comenius, na zaproszenie Elżbiety Jurkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Pobiednie.

Głównym zadaniem programu Comenius jest szkolenie nauczycieli, które ma prowadzić do wzrostu poziomu nauczania – Chcemy, aby nasi uczniowie mieli jak najlepsze możliwości rozwoju. Wdrażamy nowoczesne metody nauczania, kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych i informatyki, bez których znajomości nie wyobrażam sobie funkcjonowania we współczesnym świecie – mówi Elżbieta Jurkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół im Jana Pawła w Pobiednie. – To dla nas bardzo ważna współpraca. Mamy szansę wymienić doświadczenia, podpatrzeć trochę jak działa system edukacji za granicą. Program Comenius polega na współpracy i dokształcaniu nauczycieli, ale korzystają na tym uczniowie. Mają szansę podszkolić język, poznać odmienne kultury i zwyczaje panujące w innych krajach – tłumaczy. - W przyszłości w ramach programu nasi nauczyciele odwiedzą szkoły, w których pracują zaproszeni goście – dodaje.

Nauczyciele przebywali w Polsce cztery dni. Na zaproszenie starosty sanockiego Sebastiana Niżnika, przyjechali także do Sanoka. Podczas wizyty odwiedzili Muzeum Historyczne i sanocki skansen.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988