13 maja 2021, 11:01

Apel Starosty Sanockiego i pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku

Apel Starosty Sanockiego

i pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku

Zwracamy się z prośbą do nauczycieli, pedagogów, specjalistów i dyrektorów szkół z terenu powiatu sanockiego, aby w oczekiwanym okresie powrotu dzieci / młodzieży do szkoły unikać organizowania nauczania w formie nadrabiania zaległości, sprawdzania wiedzy przez liczne kartkówki i sprawdziany oraz kontroli dotychczasowej pracy własnej ucznia w domu.

W okresie pandemii Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna pracowała głównie w trybie stacjonarnym otaczając opieką terapeutyczną, ale też diagnostyczną uczniów z całego powiatu sanockiego. Po licznych konsultacjach, diagnozach oraz obserwacji uczniów korzystających z pomocy w okresie obostrzeń epidemiologicznych, w pierwszej kolejności widzimy konieczność integracji grupowej, wznowienia relacji rówieśniczych, wysłuchania ich przeżyć związanych z pobytem w domach na nauczaniu zdalnym oraz sytuacją pandemii, która odcisnęła swoje piętno w wielu rodzinach.

W naszym odczuciu nie jest to zadanie tylko dla wychowawców na lekcjach wychowawczych, ale dla wszystkich nauczycieli poszczególnych przedmiotów, od których uczniowie oczekują zrozumienia i wsparcia, zwłaszcza teraz, kiedy po tak długim okresie nieobecności wracają do szkół. Wszyscy pamiętamy jak trudne dla wielu było przejście na nauczanie zdalne w początkowym okresie pandemii. Obecnie ciesząc się z powrotu do szkoły należy mieć na uwadze, że ten powrót choć oczekiwany jest jednocześnie trudny dla wielu uczniów, od roku przebywających w domach.

Chcąc zadbać o odbudowę zdrowia fizycznego i psychicznego uczniów widzimy celowość w organizowaniu zajęć w otoczeniu przyrody przynajmniej raz w tygodniu, tak, by mieli oni czas na integrację i odbudowę wzajemnych relacji.

Szybciej odbudujemy motywację uczniów do nauki oferując im przestrzeń do spotkania z kolegami, nauczycielami, do wyrażenia siebie i swoich przeżyć. Zadbajmy wspólnie o najważniejsze potrzeby dzieci i młodzieży, bo przecież nie każdy z nich będzie prosić o pomoc. Wielu uczniów przeżywa lęk i stres w milczeniu, wycofaniu. Bądźmy dobrymi obserwatorami, reagujmy, wspierajmy, zmniejszmy oczekiwania edukacyjne, a pomóżmy im w odbudowie relacji i nadziei na powrót do normalności.

W imieniu pracowników PPP w Sanoku

Starosta Sanocki

Dyrektor Maciej Drwięga

Stanisław Chęć