Instytucje partnerskie projektu

Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,

Państwowa Straż Pożarna,

Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku,

Powiatowa Komenda Policji,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku,

Muzeum Historyczne w Sanoku,

Prokuratura Rejonowa w Sanoku,

Areszt Śledczy w Sanoku,

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu sanockiego,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku,

Sąd Rejonowy w Sanoku,

Straż Miejska w Sanoku,

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sanoku,

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Sanoku,