2. Sympozjum „Chroń swoje dziecko” skierowane m.in. do rodziców i nauczycieli w ramach projektu „Uczę się żyć bezpiecznie”

W dniu 31.05.2014 r. w godzinach od 1300 do 1700 w Sali konferencyjnej na Rynku Galicyjskim Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku zorganizowano sympozjum pt. „Chroń swoje dziecko”, skierowane m.in. do rodziców i nauczycieli.

Program sympozjum obejmował wykłady i konsultacje specjalistów z różnych dziedzin, w tym tematy:

· Przyczyny, motywy i konsekwencje zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży (palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych, zachowania agresywne i przestępcze, wczesna aktywność seksualna)

· Perspektywy na przyszłość w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi i możliwości szukania pomocy

· XXI wiek czasem nowych uzależnień

· Mózg a uzależnienia

· Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni

· Odpowiedzialność karna nieletnich

W trakcie sympozjum przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku, SP ZOZ w Sanoku oraz Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej udzielali porad z zakresu poruszanych tematów.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988