Zdaniem turystów odwiedzających nasz powiat jego największym atutem jest piękno przyrody. Ponad 1/3 obszaru to teren chroniony przyrodniczo. Zlokalizowano 3 parki krajobrazowe, 2 obszary chronionego krajobrazu, 5 rezerwatów przyrody i 34 pomniki przyrody. Ponad 50 % powiatu stanowią obszary leśne. Są one siedliskiem ponad 30 gatunków rzadkich i zagrożonych ptaków, w tym takich jak: orła przedniego, orlika krzykliwego, puszczyka uralskiego, puchacza, bociana czarnego, czy orła bielika. Można w nich spotkać również: żubra, wilka, niedźwiedzia brunatnego, żbika i rysia. Wśród tych wszystkich obszarów chronionych szczególnym jest Rezerwat Zwiezło - „Jeziorka Duszatyńskie” utworzony w roku 1957 r., położony jest na terenie gminy Komańcza. Ochronie ścisłej poddano dwa „Jeziorka Duszatyńskie” oraz otaczający je drzewostan jodłowo – bukowy. Osuwisko w Duszatynie powstało w kwietniu 1907 r. na zachodnim zboczu Chryszczatej ( 997 m n.p.m. ) w wyniku osunięcia się w dolinę potoku Olchowaty materiału skalnego wraz z porastającym go lasem. Przyczyną powstania osuwiska były bardzo duże opady na przełomie 1906 i 1907 r., które spowodowały nagromadzenie dużych ilości śniegu, zaś wiosenne roztopy zainicjowały powstanie osuwiska. Osuwaniu się mas skalnych towarzyszył potężny huk i silne wstrząsy, które wywołały panikę wśród mieszkańców Duszatyna. Obszar ten okoliczna ludność określiła mianem „Zwiezła”. Miejscowa ludność uważała to miejsce za zaczarowane, a powstanie osuwiska wiązała z trzema olbrzymami zaklętymi w kamień na zachodnim ramieniu Chryszczatej. Uważa się, że jest to największe osuwisko skalne w polskich Karpatach pod względem ilości przemieszczonego materiału ( ok. 12 mln m3 ). W obrębie języka osuwiskowego, który zatarasował dolinę powstały trzy jeziorka osuwiskowe. Jeziorko Górne położone na wysokości 708 m n.p.m. o powierzchni 1,44 ha ma kształt nieregularnego owalu z silnie wciętą zatoką przy zachodnim brzegu. Powolny i ciągły proces zanikania jeziorka powoduje, że stale zmienia się jego głębokość i obecnie posiada ono średnią głębokość ok. 2,0 m, przy maksymalnej około 5,8 m. Dno głębszych partii Jeziorka pokrywa ok. 1,5 metrowa warstwa mułu pochodzenia organicznego. Jeziorko Dolne leży na wysokości 687 m n.p.m. o powierzchni 0,45 ha położone jest w głębokiej niecce ograniczonej stromymi stokami, zaś od południa materiałem osuwiskowym. Głębokość jeziorka także uległa zmniejszeniu z około 14 m do 6,2 m przy czym średnio wynosi ok. 2,4 m. Trzecie – czołowe – najniżej położone, w okresie międzywojennym uległo zanikowi. W otoczeniu jeziorek widoczne są nienaturalne zwały i zagłębienia z tzw. diabelskim młynem. W wodzie jeziorek do dziś widoczne są pnie powalonych drzew. Jeziorka są stale zasilane spływającymi z gór potokami i źródełkami. Ewenementem na tej wysokości jest występowanie w szacie roślinnej rezerwatu szeregu gatunków wodnych i szuwarowych jak np. : rdestnicy pływającej ( prawdopodobnie najwyżej położone stanowisko w Bieszczadach ), skrzypu bagiennego, pałki szerokolistnej, wierzby uszatej. W otulinie spotkać można m.in. żywokost sercowaty, lepiężnik biały, żywiec gruczołowaty, zaś drzewostan tworzy buk. Brzegowa strefa jeziorek stwarza doskonałe warunki dla bytowania traszki górskiej i karpackiej, a także kumaka górskiego. Od początku powstania jeziorek w ich wodach obserwowano występowanie pstrąga potokowego.

Do rezerwatu Zwiezło najłatwiej dostać się można z miejscowości Duszatyn, z której do jeziorek prowadzi czerwony szlak turystyczny, Którego przejście zajmuje około 90 min.

Zwiedzaniu naszych okolic służy rozwinięta baza turystyczna. Miejsca noclegowe o zróżnicowanym standardzie i cenach na każdą kieszeń. Podobnie jest z gastronomią. Można zjeść smacznie i tanio. Wiele lokali specjalizuje się w kuchni regionalnej.

Najlepszą baza wypadową, od której warto rozpocząć zwiedzanie min. ze względu na najlepsze położenie pod względem komunikacyjnym jest Sanok, ale i w okolicy nie brakuje noclegów zwłaszcza w obiektach agroturystycznych.

Ze względu na najbardziej sprzyjająca aurę i liczbę organizowanych imprez z których można polecić: powiat najlepiej odwiedzać latem. Wśród wielu organizowanych imprez godne są polecenia: Jarmark Folklorystyczny ( MBL – czerwiec), Źródełko Radoszyckie ( Radoszyce k. czerwca) Jarmark Ikon ( Sanok – lipiec ), Kermesz Smaków ( Sanok – Mrzygłód – lipiec ), Rykowisko Galicyjskie ( sierpień – Zagórz), Święto Kultury „ Nad Osławą” ( Mokre – lipiec ), Dni Konia Huculskiego ( Odrzechowa – sierpień ).

Jednak i zimą jest on atrakcyjny ze względu na rozbudowaną infrastrukturę do uprawiania sportów zimowych takich jak: wyciągi i skocznie narciarskie, sztuczny tor do jazdy szybkiej i hala lodowa. Dzięki temu można obejrzeć tu tak wyjątkowe zawody jak Ice Speedwaya, czy międzynarodowe zawody hokejowe lub w jeździe szybkiej na lodzie.

Aktualności

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988