14.Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie

W związku z realizacją szkoleń i kursów we wszystkich szkołach zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne