9.Wkład niepieniężny Powiatu Sanockiego


Realizacja projektu systemowego pt: „Podkarpacie stawia na zawodowców”

nr POKL.09.02.00-18-001/12-01 wiąże się z wniesieniem w formie niepieniężnej wkładu własnego przez Powiat Sanocki. Jedną z takich form jest opracowanie przez szkoły programów nauczania na podstawie których Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia zajęć:

1. Zespół Szkół nr 1

2. Zespół Szkół nr 2

3. Zespół Szkół nr 3

i zamkniętych

4. Zespół Szkół nr 5