1.Podpisanie umowy partnerskiej

W dniu 15.06.2012 roku została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 miedzy Województwem Podkarpackim- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Powiatem Sanockim, reprezentowanym przez Sebastiana Niżnika –Starostę Powiatu Sanockiego oraz Wacława Krawczyka – Wicestarostę Powiatu Sanockiego.