10.Doradztwo zawodowe w Zespole Szkół nr 5

Od dnia 25 września 2013 r. w Zespole Szkół nr 5 w Sanoku w ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" odbywają się indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Zajęcia skierowane są do wszystkich chętnych uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Przedmiotem konsultacji są zagadnienia dostosowane do zgłaszanych przez uczestnika konkretnych potrzeb w dziedzinach rozwoju zawodowego, takich jak.:

predyspozycje zawodowe, analiza SWOT, planowanie kariery i aktywności zawodowej, planowanie samokształcenia, redefiniowanie perspektyw zawodowych, możliwości przekwalifikowania się i uzyskiwania kwalifikacji dodatkowych.

Zajęcia w wymiarze 1 godziny na uczestnika prowadzone są przez doradców zawodowych - panią Halinę Dembiczak i panią Grażynę Węgrzyńską.

Do końca października z indywidualnego doradztwa skorzystało 98 osób.