5.Zespół Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku, ul. Jagiellońska 22, 38-500 Sanok

W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5, III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Obecnie szkoła znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 22, tel./fax. 13 46 323 85,strona internetowa: www.zs5sanok.pl. Od 1 września 2015r. siedziba Zespołu Szkół nr 5 będzie mieściła się przy ul. Sadowej 21 w Sanoku. Szkoła kształci młodzież na poziomie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz dorosłych na poziomie Liceum Ogólnokształcącego. W Technikum młodzież kształci się w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy. W Zasadniczej Szkole Zawodowej w klasie wielozawodowej uczniowiemogą zdobyć dowolny, wybrany zawód, w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nauka odbywa się w formie stacjonarnej i zaocznej. Szkoła uczestniczyła w projektach staży w ramach programu Leonardo da Vinci, w ramach POKL zrealizowała projekt Szok i innowacje zawodowe w Zespole Szkół nr 5, stale współpracuje

z fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Ogólna wartość projektu: 629 453,91 PLN

Kwota dofinansowania : 542 543,91 PLN

Zrealizowane działania:

Kursy specjalistyczne i warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe:

Moja firma moim miejscem pracy - zajęcia z zakresu samo zatrudnienia i funkcjonowania firmy na rynku dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zajęcia przeprowadzono dla 58 osób.

Zajęcia dodatkowe z fryzjerstwa i kosmetologii - dla uczennic i uczniów Technikum
w zawodzie technik usług fryzjerskich rozwijające umiejętności takie jak: fryzjerstwo, stylizacja paznokci, kosmetologia. W zajęciach dla 21 grup uczestników wzięło udział 142 osoby.

Zajęcia dodatkowe z prowadzenia strategii reklamowej wyposażyły uczniów w nowe umiejętności zawodowe dotyczące strategii reklamowej. Z zajęć skorzystało 9 uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy.

Zajęcia dodatkowe dla kierunku fototechnik pozwoliły 30 uczestnikom zdobyć dodatkowe umiejętności typu fotografowanie w plenerze i obsługa imprez okolicznościowych.

Dodatkowe zajęcia dla kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych – zakres zajęć obejmował treści i umiejętności z cateringu, dekoracji stołów, baristiki , carvingu, kelnerstwa. W zajęciach uczestniczyło 50 osób.

Zajęcia dodatkowe z funkcjonowania biura turystycznego wyposażyły uczniów w umiejętności kompleksowej obsługi klienta i organizacji imprez turystycznych. Ukończyła je 10 osobowa grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone były dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodach: cukiernik i kucharz obejmowały zagadnienia z zakresu cateringu, dekoracji stołów, baristyki, carvingu, kelnerstwa. W zajęciach uczestniczyło 40 osób.

Warsztaty wyposażające uczniów w nowe umiejętności zawodowe przeznaczone dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcących się w zawodzie fryzjer. Podczas zajęć 72 uczestników nabyło umiejętności z zakresu stylizacji paznokci i fryzjerstwa.

Zajęcia z zakresu kosmetologii dla uczniów technik usług fryzjerskich - ukierunkowane były na kształcenie umiejętności kosmetycznych. W zajęciach wzięło udział 20 uczestników.

Kursy specjalistyczne związane z profilami mundurowymi - kształcące umiejętności potrzebne w pracy w służbach mundurowych takie jak samoobrona i strzelectwo. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów.

Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym - w godzinnych konsultacjach uczestniczyło 300 uczniów

Staże i praktyki w zakładach pracy - zrealizowano 25 staży u pracodawców w wymiarze 150 godzin i 88 praktyk 20 godzinnych .

W ramach projektu doposażono w specjalistyczny sprzęt i wyposażenie pracownie: fryzjerską, kosmetyczną, do kierunku fototechnik, gastronomiczną, do kierunku technik obsługi turystycznej i pracownię doradztwa zawodowego.

Ww. warsztaty prowadzone były w oparciu o autorskie programy zajęć.

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum szkoły.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988