3.Zespół Szkół nr 3 im. W.Lipińskiego i M. Beksińskiego 38-500 Sanok ul. Stróżowska 16

Technikum 4 letnie na podbudowie gimnazjum

Kierunki kształcenia:

• technik pojazdów samochodowych (klasa TS),

W trakcie nauki w 4–letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- budowy pojazdów samochodowych,

- diagnostyki pojazdów samochodowych,

- naprawy pojazdów samochodowych,

- obsługi pojazdów samochodowych.

Przedmioty zawodowe praktyczne realizowane są w RCRE Sanok.

Uczniowie posługują się nowoczesnymi technologiami stosowanymi w warsztatach np. oprogramowaniem: ESITRONIC, VIVID WORKSHOPDATA, AUDATEX, INTEGRA CAR7 jak również sprzętem diagnostycznym np. KTS

• technik mechanik - użytkowanie obrabiarek skrawających (klasa TB),

W trakcie nauki w 4 – letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- programowania i obsługi maszyn CNC,

- wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie,

- sporządzania dokumentacji konstrukcyjnej z wykorzystaniem programów CAD/CAM,

- projektowania prostych obiektów mechanicznych,

- organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania , eksploatowania maszyn i urządzeń,

- wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających.

• technik elektryk (klasa TE),

W trakcie nauki w 4 – letnim technikum elektrycznym młodzież uzyskuje wiedzę z zakresu:

- energoelektroniki,

- maszyn elektrycznych,

- elektroenergetyki,

- instalacji elektrycznych.

• technik mechatronik (klasa TM),

W trakcie nauki w 4 – letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- Montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

- Eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

- Projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

- Programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki

• technik informatyk (klasa TI, TK),

W trakcie nauki w 4 – letnim technikum uczniowie kształcą się w zakresie:

- diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej,

- administracji sieciowymi systemami operacyjnymi,

- projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych,

- administracji bazami danych,

- programowania aplikacji internetowych.

• technik informatyk (fotografia cyfrowa - klasa TF)

(wybór przy rekrutacji) W trakcie nauki uczniowie dodatkowo kształcą się w zakresie fotografii cyfrowej.

Formy wsparcia w ramach projektu:

1. Kurs "Podstawy konstrukcji maszyn - ćwiczenia obliczeniowe"

2. Kurs "Obsługa programu Inyentor i Soldedge"

3. Kurs "Programowanie i obsługa maszyn CNC symulator MTS"

4. Kurs "Obsługa programu EdgeCAM"

5. Kurs "Obsługa programu ESPRIT 2011"

6. Kurs "Obsługa tokarki Mitsubischi, Sinluerik 810t, frezarki Pronum”

7. Kurs "Kosztorysowanie napraw samochodów"

8. Kurs "Wykorzystanie urządzenia KTS w diagnozowaniu i naprawach nowoczesnych samochodów"

9. Kurs "Wykorzystanie technik spawalniczych w naprawach blacharki samochodowej"

10. Kurs "Lakiernik pojazdów samochodowych"

11. Kurs "Mechatronika samochodowa"

12. Kurs "Projektowania oraz wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych"

13. Kurs "Wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych w instalacjach i sieciach elektrycznych"

14. Kurs "Projektowanie i wykonywanie obwodów sterowniczych maszyn i urządzeń elektrycznych"

15. Kurs "Projektowanie obwodów oświetleniowych w przestrzeniach otwartych i zamkniętych"

16. Kurs "Układy automatycznej regulacji stosowane w warunkach przemysłowych"

17. Kurs "Przygotowanie do grupy kwalifikacyjnej SEP do 1 kV, w zakresie eksploatacji oraz pomiarów elektrycznych"

18. Kurs "Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych"

19. Zajęcia specjalistyczne „Serwis komputerowy”

20. Kurs J. niemiecki – techniczny

21. Kurs - fizyka techniczna

22. Kurs matematyki technicznej

23. Kurs "Animacja komputerowa w reklamie"

24. Kurs "Laboratorium obróbki grafiki cyfrowej"

25. Kurs "Sieci komputerowe"

26. Doradztwo edukacyjno - zawodowe (200 godzin = 40 uczniów x 5 godzin)

27. Staże zawodowe: (mechaniczne/elektryczne/mechatroniczne/samochodowe/informatyczne)

28. Praktyki zawodowe: (mechaniczne/elektryczne/mechatroniczne/samochodowe/informatyczne)

29. Kurs „Programowanie strukturalne i obiektowe”

30. Uruchomienie w Zespole Szkół Nr3 „Firmy Symulacyjnej” dla pięciu kierunków kształcenia:

- branża samochodowa,

- branża mechaniczna,

- branża mechatroniczna,

- branża informatyczna,

- branża elektryczna.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988