2.Zespół Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku 38- 500 Sanok, ul. Stróżowska 15

Kierunki kształcenia.

III Liceum Ogólnokształcące w Sanoku - klasa sportowa piłka nożna i piłka siatkowa chłopców i dziewcząt.

Technikum Nr 2 w Sanoku - technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektronik, technik ochrony środowiska, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Sanoku - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Opis szkoły.

Jesteśmy szkołą dostosowującą się do zmieniającej się rzeczywistości, o charakterze ogólnokształcącym, technicznym i zawodowym, przygotowującą młodzież do dalszej edukacji na wyższych uczelniach i umożliwiającą zdobycie kwalifikacji w różnych zawodach; kształcącą młodzież o różnych zainteresowaniach: humanistycznych,matematyczno-przyrodniczych, językowych, sportowych i technicznych; uwrażliwiającą młodzież na problemy społeczne, środowiskowe i globalnepoprzez pracę w wolontariacie, udział w akcjach charytatywnych i działania proekologiczne. Szkoła dostosowana jest do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej, gotowa do poszerzenia oferty kształcenia w zawodach dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Wychowujemy i kształcimy młodzież na świadomych i aktywnych członków społeczeństwa i obywateli świata.

Nauka w Zespole Szkół Nr 2 opiera się o ciekawą i nowoczesną bazę dydaktyczną, wzbogacaną w sprzęt komputerowy oraz informatyczne środki audiowizualne. W połączeniu z fachowością naszych nauczycieli szkoła kształci w sposób ciekawy i bezstresowy, a nasi wychowankowie mogą się pochwalić osiągnięciami w różnych dziedzinach życia szkolnego, a więc w technice, nauce czy sporcie.

Na przestrzeni lat osiągnęliśmy wiele sukcesów sportowych. Można by rzec: „Mechanik sportem stoi”. Złota era sportu w Mechaniku datuje się od czasu, gdy pracowała w nim trenerka Wanda Lichnowska, której podopieczni w roku 1969 zdobyli tytuł Mistrza Polski juniorów siatkówce. Aktualnie szczycimy się tytułem Mistrza Polski w Unihokeju chłopców i dziewcząt i tym, że jeden z naszych absolwentów- Dawid Pietrzkiewicz to reprezentant Polski w piłce nożnej.

Do obowiązkowych działań w naszej szkole należy organizowanie imprez kulturalnych typu dyskoteki i inne formy miłego spędzania czasu. Szczycimy się przede wszystkim swoimi abiturientami, wśród których jest wiele osobistości z naszego regionu. Od 2013 roku szczycimy się certyfikatem Szkoły z Klasą 2.0, pokazujemy uczniom dobre praktyki z zakresu korzystania z technologii informacyjno- komunikacyjnej. E-learning wyznacza nowe wzorce w edukacji. Od 2009 roku korzystamy z platformy edukacyjnej MOODLE, umożliwiającej samokształcenie się uczniów.

Od lat pod hasłem WARTO BYĆ DOBRYM działa Szkolne Koło Wolontariatu opiekujące się głównie osobami starszymi i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W 2014 roku nasza uczennica Amelia Solon uzyskała tytuł Wolontariusza Roku, a pan dyrektor Marian Kuzicki tytuł Honorowego Wolontariusza.

Główne osiągnięcia naszych uczniów to udziały w: Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, konkursie prac dyplomowych organizowanym przez Politechnikę Poznańską, konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Rzeszowie, konkursie na najlepsze prace dyplomowe, konkursach recytatorskich itp. Za zaprojektowanie i mistrzowskie wykonanie poduszkowca, robota edukacyjnego ZM2, wyświetlacza widmowego, czy projektu "Badanie wód dziewięciu bieszczadzkich rzek" uczniowie naszej szkoły zdobyli indeksy na wiele renomowanych uczelni w Polsce. Wiele wyróżnień zdobyliśmy też w Turnieju Maszyn Wodnych.

Od 2014 roku w naszej szkole realizujemy projekt w ramach programu Leonardo da Vinci ”Uczenie się przez całe życie” pt. „Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla techników: pojazdów samochodowych, mechaników, teleinformatyków oraz techników telekomunikacji”. W bieżącym roku i w latach kolejnych zrealizujemy również założenia nowego projektu w ramach programu ERASMUS+. Projekt nosi tytuł „Praktyka zawodowa w Portugalii, Hiszpanii i Włoszech szansą lepszego startu zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku”. Dzięki udziałowi w nowym projekcie 48 uczniów „Mechanika” wyjedzie
na 4-tygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe. Uczniowie nie poniosą żadnych kosztów związanych z wyjazdem i przygotowaniem do niego.

W ramach projektów, dokształcała się będzie również kadra pedagogiczna, dzięki projektowi „Mobilny Mechanik” 11 nauczycieli oraz członków kadry zarządzającej ZS2 wyjedzie na zagraniczne szkolenia do Grecji, Hiszpanii i do Niemiec. Szkoła pozyskała na projekt 17 001,00 euro. Nawyjazdy uczniów przyznano dofinansowanie w kwocieaż 142 466,00 euro.

Realizacja projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców".

W 2013 roku ZS Nr 2 przystąpił do projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców". W jego ramach zorganizowano w Szkole 47 kursów rozszerzających umiejętności naszych uczniów z języka angielskiego technicznego, matematyki, elektroniki, mechatroniki, telekomunikacji z których skorzystało 180 osób. Doposażono pracownie elektroniki, telekomunikacji, mechaniki w nowoczesne pomoce dydaktyczne umożliwiające uczniom kontakt i pracę z nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi w różnych gałęziach gospodarki. Aby umożliwić młodzieży lepszy start w dorosłe życie doposażono pracownię doradztwa zawodowego w filmy dydaktyczne i szkolenia multimedialne. Dla nabycia przez uczniów kompetencji i doświadczeń zawodowych w latach 2013 - 2015 zorganizowano dla 64 uczniów 4 tygodniowe staże wakacyjne w sanockich przedsiębiorstwach z branży telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, mechanicznej i mechaniki pojazdowej. Ogółem Zespół Szkół Nr 2 w Sanoku otrzymał w ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" ok. 512 tys. zł, które zostały efektywnie wykorzystane dla potrzeb kształcenia młodych ludzi.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988