1.Zespół Szkół nr 1 w Sanoku 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23, 38-500 Sanok

Zespół Szkół nr 1 im. K. Adamieckiego w Sanoku powstał w 1925 roku i przez prawie wiek istnienia był postrzegany jako placówka stabilna, ciesząca się prestiżem, dająca bardzo solidne podstawy edukacyjne. Szkoła kształciła w zawodach związanych z handlem, przygotowywała kadry do pracy w bankach, urzędach, administracji, kształciła także hotelarzy, kelnerów, sprzedawców czy techników obsługi ruchu turystycznego. Dzisiejszy Zespół Szkół nr 1 składa się z Technikum nr 1 kształcącego ekonomistów, hotelarzy, logistyków, techników żywienia i usług gastronomicznych, a także kucharzy w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1. Szkoła kładzie duży nacisk na przygotowanie ucznia do pracy. Służą temu: najlepsza kadra, nowoczesne pracownie, doskonale zorganizowane praktyki i zajęcia praktyczne, staże zagraniczne. Dzięki temu nasi absolwenci są postrzegani jako solidnie przygotowani pracownicy, mający wiedzę i umiejętności zawodowe na najwyższym poziomie. Uczniowie kończący ZS nr 1 są chętnie zatrudniani przez lokalnych pracodawców, ale także doskonale odnajdują się na ogólnopolskim czy europejskim rynku pracy. Wśród naszych absolwentów jest kadra kierownicza i pracownicy banków, instytucji publicznych, główni księgowi, szefowie kuchni, ale również nauczyciele czy też osoby robiące karierę w świecie literatury. Szkoła może pochwalić się bardzo dobrą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych – zawsze osiąga wyniki powyżej średniej wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Także wskaźniki EWD osiągają wysoki poziom – są położone w tzw. „ćwiartce sukcesu”. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach na wszystkich szczeblach. Mamy laureatów i finalistów w Olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej i Hotelarskiej, zajmujemy wysokie miejsca w konkursach z zakresu wiedzy ekonomicznej, gastronomicznej, ekologicznej. W szkole każdy odnajduje najbardziej odpowiednie dla siebie pole działania. Może to być sport, teatr, twórczość plastyczna, dziennikarska, praca z osobami potrzebującymi w ramach wolontariatu, działania proekologiczne. Sanocki Ekonomik to szkoła z charakterem, czerpiąca ze swojej bogatej tradycji, ale nastawiona na nowoczesność, nadążająca za wyzwaniami współczesnego świata.

W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 711 024,65 zł w części I i 91 803,00 zł w części II i podjęto szereg działań mających podnieść jakość kształcenia:

  • Wyposażono pracownię komputerową w 35 komputerów stacjonarnych, 7 mobilnych, oprogramowanie dla zawodów nauczanych w szkole.
  • Zmodernizowano pracownię gastronomiczną, stworzono profesjonalne stanowiska do pracy, zakupiono nowoczesny sprzęt gastronomiczny, niezbędny do nauczania przedmiotów zawodowych czy przygotowania młodzieży do prezentacji i konkursów.
  • Zorganizowano płatne staże wakacyjne dla 93 uczniów.
  • Zorganizowano praktyki w zakładach pracy dla 99 uczniów.
  • Pracowało 12 grup zajęć wyrównawczych i 18 kursów zorganizowanych w 42 grupach.

Łącznie aż 551 uczniów podniosło swoje kompetencje uczestnicząc w różnych formach wsparcia.

W drugiej części projektu utworzono firmę symulacyjną „Ekonomik Spółka Jawna”. Doposażenie firmy to 9 komputerów mobilnych, rzutnik multimedialny, kamera, sprzęt biurowy oraz 9 stanowisk biurowych. Firma zorganizowana jest na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Praca jest rzeczywista natomiast towar, usługi, pieniądze wirtualne. Firma może wykonywać operacje biurowe, księgowe, magazynowe, współpracować z kontrahentami. Zrzeszona jest w Centrali Firm Symulacyjnych, w ramach której symulowana jest działalność Urzędu Skarbowego, ZUS-u, Urzędu Statystycznego, banku, sądu, poczty.

W szkole powstała też pracownia doradztwa zawodowego wyposażona w sprzęt komputerowy oraz zestaw materiałów edukacyjnych. Jedna osoba ukończyła studia podyplomowe, a wszyscy nauczyciele poszerzyli wiedzę z zakresu doradztwa na szkoleniach.

Opracowano 12 programów nauczania do kursów oraz zajęć wyrównawczych, 5 programów dla osób odbywających staże wakacyjne, 3 programy dla osób odbywających praktyki oraz 1 program zajęć w firmie symulacyjnej. Dodatkowo 120 uczniów i nauczycielami mogło uczestniczyć w 3 wizytach studyjnych w zakładach pracy w Krakowie i Poznaniu.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988