Rada Budowy 26.06.2012

W dniu 26.06.2012 o godz.10.00 w miejscowości Niebieszczany odbyła się Rada Budowy w sprawie realizacji Projektu „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina –Sanok” który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Celem spotkania było omówienie postępu realizacji projektu rzeczowego oraz finansowego po stronie Partnera Projektu oraz po stronie Partnera Wiodącego.