Podpisanie umowy na roboty budowlane Sanok 02.05.2012r.

W dniu 02.05.2012. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany w km 0+00 do 8+150” w ramach projektu : „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatami Medzilaborce – Humenne – Snina – Sanok” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 pomiędzy Powiatem Sanockim a Konsorcjum firm:

Lider: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Spółka z o.o

38-400 Krosno ul.Tysiąclecia 38

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o w Sanoku 38-500 Sanok, Aleja Wojska Polskiego 74

Wyboru oferty Wykonawcy dokonano w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.