Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

5.Stan dróg przed realizacją projektu

Stan drogi powiatowej nr 2229R Prusiek – Wysoczany przed realizacją projektu, na odcinku przebiegającym przez teren gminy Sanok.

1. Uszkodzona nawierzchnia drogi

2. Wymyte pobocza

3. Zniekształcona niweleta jezdni

4. Zniszczone bariery energochłonne

5. Zamulone przepusty

6. Miejsce z przeznaczeniem na zatoki autobusowe

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988