4.Informacje o programach pomocowych UE

Informacje o programach pomocowych

www.plsk.eu strona główna programu

www.sucpsk.sk strona Partnera Wiodącego

www.ewt.gov.pl Portal Funduszy Europejskich

www.mrr.gov.pl – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego