Staże/praktyki

Zaplanowano w okresie realizacji projektu tj. 03.10.2016 – 30.09.2019 staże/praktyki zawodowe dla uczniów:

Szkoła

Łącznie

(osoby)

Nabór w roku szkolnym 2016/2017

Nabór w roku szkolnym 2017/2018

Nabór w roku szkolnym 2018/2019

Zespół Szkół nr 1

65

30

35

0

Zespół Szkół nr 2

45

15

15

15

Zespół Szkół nr 3

111

37

37

37

Zespół Szkół nr 5

79

29

28

22

Łącznie

300

111

115

74