Dokumentacja rekrutacyjna

Zasady rekrutacji

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku prowadzący kształcenie i uczący się na kierunkach technik automatyk i technik elektronik

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Zasady rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu, stronie ZS2 w Sanoku oraz dostępne będą w szkolnym biurze projektu.

W momencie rekrutacji należy dostarczyć wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

- dla naucz/ek - formularz zgłoszeniowy z kompletem załączników

- dla ucz/ucze - formularz zgłoszeniowy z kompletem załączników

Do projektu zostaną zapisani wszyscy chętni spełniający warunki formalne, którzy złożą w kompletną dokumentację rekrutacyjną.
Informacja o terminie i miejscu rekrutacji wywieszana jest na tablicy ogłoszeń w ZS2. Szczegółowych informacji o projekcie udziela Koordynator szkolny w ZS2.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988