Stawki dotacji dla szkół, placówek niepublicznych na 2017 r.