Lista szkół, którym udziela się wsparcie finansowe w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w roku 2017

Lp.

Szkoła

Kwota wsparcia

1.

Technikum Nr 1 w Sanoku

12 000, 00 zł

2.

Technikum Nr 2 w Sanoku

12 000, 00 zł

3.

Technikum Nr 3 w Sanoku

12 000, 00 zł

4.

Technikum Nr 5 w Sanoku

12 000, 00 zł