Lista szkół, którym udziela się wsparcie finansowe w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Lista szkół, którym udziela się wsparcie finansowe w programie

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Lp.

Szkoła

Kwota wsparcia

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

12 000, 00 zł

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

12 000, 00 zł

3.

Gimnazjum Specjalne nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku

1 984, 00 zł