Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu turystyki oraz oświaty

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych Powiatu Sanockiego w zakresie kultury, sportu, turystyki oraz oświaty, których realizację w 2018 roku wspiera Powiat Sanocki

W załączeniu