Informacja dotycząca działalności stowarzyszeń i fundacji

Informujemy, że w dn. 13 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723 t.j. z późn. zm.)

Ustawa dotyczy m.in. instytucji obowiązanych, tzn. tych stowarzyszeń i fundacji, które przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. Bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Instytucje takie podlegają obowiązkowi powiadomienia o ww. operacjach finansowych Głównego Inspektora Informacji Finansowej, a brak takiego zgłoszenia skutkuje nałożeniem na stowarzyszenie / fundację kary administracyjnej lub sankcji karnych.

W załączeniu treść ustawy: O przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988