Honorowy Patronat

Gotowe projekty graficzne w formatach cdr, jpg, PDF do pobrania przez podmioty, które uzyskały pisemną zgodę pana starosty na objecie honorowym patronatem przedsięwzięć przez nie organizowanych.