Statystyki

Powierzchnia : 1224 km2

Liczba ludności: 96096 osób w tym w miastach 44109

Wartość całkowita oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizowanych umów o dofinansowanie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007–2013 na terenie powiatu do końca 2013:

Ogółem w mln zł: 884,9 w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 419,5.

Co daje na 1 mieszkańca- 9197 zł

Najnowsze dane o powiecie sanockim na stronie WUS Rzeszów:

http://rzeszow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_podkarpackie/portrety_powiatów/powiat_sanocki.pdf

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988