Rekrutacja

REKRUTACJA

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnianie łącznie wszystkich kryteriów uczestnictwa w projekcie. Kandydaci ubiegający się o zakwalifikowanie do projektu powinni zapoznać się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych” a następnie wypełnić Formularza rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami. Rekrutacja trwa do 31 maja 2013 roku.