O projekcie

O PROJEKCIE

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Powiatem Sanockim w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 30 września 2014 roku realizuje projekt pt. „ Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki DZIAŁANIE 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie PODDZIAŁANIE 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i aktywności przedsiębiorczej w okresie do września 2014 r. wśród 30 osób o niskich kwalifikacjach zawodowych ze stażem pracy 10 lat i więcej, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988