HARMONOGRAMY PRACY OBIEKTÓW ORLIK W MAJU 2016R.

Uprzejmie informujemy, że oba „powiatowe” ORLIKI są już przygotowane na przyjmowanie użytkowników w maju. W chwili obecnej trwają ustalenia harmonogramu zajęć, dlatego w celu rezerwacji poszczególnych boisk prosimy o kontakt osobisty z animatorami:

- ORLIK przy Zespole Szkół nr 2 w Sanoku, ul. Stróżowska –Jakub JAKLIK i Jakub ZĄBKIEWICZ, tel. kontaktowy 500589495.

- ORLIK przy I liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, ul. Zagrody 1 – Damian POPOWICZ
i Maciej BŁAŻOWSKI, tel. kontaktowy 500627879.

Przypominamy, że każdy użytkownik korzystający z boisk potwierdza, że stan jego zdrowia pozwala na branie udziału w organizowanych na obiekcie zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

W poniższych załącznikach zawarte są majowe harmonogramy czasu pracy obu Orlików.
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988