Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł projektu:

Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Sanoku przy ul. Sadowej 21 – nr RPPK.03.02.00-18-0081/16


Cele projektu

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku (w którym do 01.09.2016 roku funkcjonowały dwie szkoły - Zespół Szkół nr 4 i 5 w Sanoku)


Planowane efekty:

Przedmiotem niniejszego projektu jest przeprowadzenie kompleksowej (tzw. głębokiej) modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w woj. Podkarpackim, w powiecie sanockim, w Mieście Sanok, obejmującej prace budowlane i instalacyjne.


Zakres prac obejmuje:

1) Docieplenie elewacji zewnętrznej

2) Docieplenie stropu i dachu

3) Wymiana drzwi zewnętrznych

4) Wymiana instalacji C.O

5) Wymiana instalacji C.W.U

6) Wymiana instalacji elektrycznej

7) Wymiana i montaż oświetlenia energooszczędnego

8) Wymiana wentylacji


Całkowita wartość projektu – 2 949 287,69 zł

Wkład funduszy europejskich – 2 446 125,21 zł

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 22 listopada 2016 r., natomiast planowana data zakończenia realizacji projektu to 31.12.2017 r.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988