Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku

Mickiewicza 29, 38-500 Sanok
www:
http://www.pspsanok.pl/
telefon:
(13) 464 19 87
e-mail:
Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości w Sanoku (rok założenia 1997) jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła figuruje w rejestrze szkół i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Sanoku pod numerem X/97-3. Obliguje ją to do przestrzegania wymogów, zwłaszcza art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., a jednocześnie upoważnia do wydawania dokumentów państwowych, w tym: legitymacji, indeksów, dyplomów.

Szkoła realizuje swój podstawowy cel, jakim jest zapewnienie zdobycia aktualnej wiedzy, a przede wszystkim praktycznych umiejętności.

Wychodząc jednak naprzeciw nowym wyzwaniom związanym ze zmianą realiów gospodarczych i politycznych, zadaniem szkoły jest również m.in.:
  • uświadamianie celu i potrzeby ustawicznego kształcenia się
  • uczenie przedsiębiorczości
  • dostarczenie możliwości rozwoju osobowości oraz samorealizacji

Kontakt z pracodawcami z naszego regionu pozwala na aktualizowanie programów kształcenia i dostosowanie ich do bieżącego rynku pracy.

Siedziba Szkoły znajduje się w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Dyrektor: Urszula Penar-Woźniak
© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988