Strategia Rozwoju

Strategia Rozwoju została przyjęta uchwałą Rady Powiatu w Sanoku na lata 2004-2013. Podlega stałemu monitorowaniu, co min. polega na składaniu przez Zarząd Powiatu rocznych sprawozdań z jej realizacji i wprowadzania korekty działań, decyzjami Rady Powiatu.