Cechą charakterystyczną Powiatu Sanockiego jest to że zdecydowana większość podmiotów gospodarczych działa na terenie Sanoka. Pozostały obszar ma charakter rolniczy o słabo rozwiniętych innych dziedzinach gospodarki. Dominuje tutaj gospodarka leśna i związany z nią przemysł drzewny. Okoliczne gminy w swoich planach perspektywicznych nie przewidują rozwoju przemysłu. Dzięki temu jest to teren czystego powietrza i wody, bez zanieczyszczeń przemysłowych co w połączeniu z walorami przyrodniczo - krajobrazowymi tego terenu zaowocować może dynamicznym rozwojem turystyki oraz produkcji rolnej opartej o markę produktu wysokiej jakości bez zanieczyszczeń chemicznych.

Na terenie powiatu funkcjonuje 5 271 podmiotów gospodarczych. Dominującą formą działalności gospodarczej jest działalność indywidualna lub w formie spółki cywilnej. W strukturze majątku trwałego największy - 35,6% udział ma przemysł, a następnie transport iłączność- 19,0% oraz rolnictwo i leśnictwo-11,5%, a pozostałe dziedziny nie przekraczają 2%. Największy udział w produkcji mają głównie: przemysł chemiczny, elektromaszynowy, drewno-meblarski, spożywczy, poszukiwanie i eksploatacja złóż gazu. W powiecie wytwarza się 46.9% krajowej produkcji autobusów, 4.5% wyrobów gumowych, 1.7% tarcicy iglastej, 3.0 % tarcicy liściastej, 15.2 % wydobycia ropy naftowej, 1.4% wędlin, 0.2% przemiał zbóż. Najlepiej rozwijającymi się dziedzinami w przemyśle w naszym regionie jest produkcja odzieży, produkcja art. spożywczych, produkcja drewna i wyrobów z drewna, produkcja mebli.
Większość sanockich przedsiębiorców ocenia sytuację swojej firmy jako dobrą widząc dla niej perspektywy rozwoju. Ich zdaniem Sanok jest bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestycji w zakresie turystyki, zaś najmniej dla handlu zagranicznego. Jednak położenie naszego regionu u zbiegu granic, szczególnie w perspektywie otwarcia drogowego przejścia w Krościenku z Ukrainą a, później także Radoszyce-Palota z Słowacją daje możliwość szybkiego rozwoju i w tej dziedzinie. Sukces gospodarczy powiatu wiąże się także z jego położeniem (bliskość granic, Beskid Niski i Bieszczady),oraz bazą surowcową dla przemysłu drzewnego, meblowego, przetwórstwa rolnego i materiałów budowlanych.
Za główne tendencje w zakresie przedsiębiorczości należy uznać:

  • rozwój obsługi ruchu tranzytowego i transportu międzynarodowego,
  • rozwój usług obsługi ruchu turystycznego,
  • powstawanie małych iśrednich przedsiębiorstw ukierunkowanych na kontakty ze Słowacją i Ukrainą, oraz eksport swoich produktów poza teren powiatu a nawet województwa podkarpackiego

Aktualności

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988