Galerie
20 października 2017, 15:09

Pieniądze dla Sanockiego Szpitala

W dniu dzisiejszym w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pana Starosty Sanockiego Romana Koniecznego oraz Posłów na Sejm RP Pana Piotra Uruskiego oraz Pana Piotra Babinetza. Tematem konferencji było przyznanie dofinansowania dla Sanockiego Szpitala. Powiat Sanocki otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – Etap I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia”. Inwestycja jest pierwszym z trzech etapów rozbudowy i przebudowy Budynku Szpitala w Sanoku. Koszt I Etapu szacowany jest na kwotę 19 919 225,13 zł z czego 10 mln zł stanowi dofinansowanie z RPO WP.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988