Galerie
13 listopada 2012, 12:30

Obchody Powiatowo -Miejskie Święta Niepodległości 9- 11 listopada 2012 r.

9 listopada w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku odbył się Koncert „Pieśni i piosenki patriotycznej”. W programie znalazły się: Piechota, O mój rozmarynie, Raduje się serce, raduje się dusza w wykonaniu Chóru Młodzieżowego PSM I i II st. w Sanoku – pod dyr. Elżbiety Przystasz. Zespół „Animato” pod kierunkiem Moniki Brewczak wykonał : Żeby Polska, Biały Krzyż, Gdzie są kwiaty, a solistki Zespołu Cassiopeia – prowadzonego przez. Konrada Oklejewicza zaśpiewały: Czerwone maki na Monte Cassino, Dziś do Ciebie przyjść nie mogę, Nim wstanie świt . Na koniec wszyscy wspólnie zaśpiewali Rozkwitają pąki białych róż i Marsz I Brygady.

Koncert został poprzedzony podniosłą uroczystością podczas której członkowie Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oddział w Sanoku panowie Jan Chrobak i Zbigniew Wolwowicz - przekazali na ręce starosty sanockiego Sebastiana Niżnika i dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Wiesława Banach sztandar związkowy. Znajdzie on miejsce w Muzeum Historycznym w Sanoku. Pani wicewojewoda Alicja Wosik wręczyła: Złoty Krzyż Zasługi Panu Bolesławowi Skibie, Srebrne Krzyże Zasługi Panom: Janowi Szysce, Zdzisławowi Stabryle i Jerzowi Kalinowskiemu, Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali Panowie: Ryszard Żyłka i Andrzej Maciaś. Wręczono też cztery brązowe medale „Za zasługi dla obronności kraju” Halinie Dębiczak, Maciejowi Dębińskiemu, Radosławowi Nowakowi i Andrzejowi Romaniakowi. Mianowanie na kolejny stopień wojskowy kapitana otrzymał por. Roman Aleksander przewodniczący sanockiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Nominację wręczyli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku płk Marek Staroń oraz starosta sanockiego Sebastian Niżnik.

Obecni przedstawiciele związków kombatanckich i żołnierskich nagrodzili odznaczeniami związkowymi dziecię osób zasłużonych dla swoich organizacji.

Dnia 11 listopada o godz. 1030 przedstawiciele władz powiatu sanockiego i Sanoka złożyli wieńce pod pomnikiem Synom Ziemi Sanockiej.

Główne uroczystości z udziałem:

· przedstawicieli władz wojewódzkich w tym wicewojewody podkarpackiego Alicji Wosik, zastępcy przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Dariusza Sobieraja
i członka Zarządu Województwa Sławomira Miklicza

· przedstawicieli władz powiatowych miejskich i gminnych powiatu sanockiego,

· pocztów honorowych i sztandarowych,

· kompani honorowej 21 batalionu logistycznego Wojska Polskiego

· oddziału reprezentacyjnego Placówki Straży Granicznej w Sanoku

· przedstawicieli Związków Kombatanckich

· drużyn Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Strzeleckiego „Strzelec”

· Górniczej Orkiestry Dętej SZGNiG

· Zespołu „Soul”

rozpoczęły się o godz. 11 w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Sanoku uroczystą koncelebrowana mszą świętą w intencji Ojczyzny. Podczas mszy homilie wygłosił proboszcz parafii ksiądz Andrzej Skiba. Po mszy starosta Sebastian Niżnik, burmistrz Wojciech Blecharczyk i p.o. wójta gminy Sanok Anna Hałas złożyli wieńce pod Krzyżem Pamięci oraz pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Po przemarszu ulicami miasta na Cmentarz Centralny przy ulicy Rymanowskiej pozostał część uroczystości odbyła się na kwaterach Wojska Polskiego:

· Odśpiewanie Hymnu Narodowego

· Odczytanie listu od Pani wojewody Małgorzaty Chomycz - Śmigielskiej

· przemówienie Sebastiana Niżnika - starosty sanockiego,

· odegranie Roty przez Górniczą Orkiestrę Dętą SZGNiG

· Modlitwa za Poległych

· Apel Pamięci

· salwa honorowa w hołdzie poległym za Ojczyznę

· złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego

· Marsz I Brygady.

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988