Zwalczenie barszczu Sosnowskiego – zamówienie uzupełniające

Powiat sanocki zawarł dodatkowa umowę na zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Zawarcie dodatkowej umowy z Wykonawcą było wynikiem nowych zgłoszeń miejsc występowania barszczu Sosnowskiego.

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na wybranych terenach jego występowania w Powiecie Sanockim odbyło się w ramach dwóch etapów:

ETAP I: 31 lipca – 7 sierpnia 2015 r.

ETAP II: 1 – 18 września 2015 r.

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego odbywało się na terenie 5 gmin w następujących miejscowościach:

1. gm. Bukowsko: Wola Sękowa i Płonna

2. gm. Komańcza: Rzepedź, Wisłok Wielki, Kulaszne, Szczawne, Wysoczany, Smolnik i Nowy Łupków

3. gm. Sanok: Międzybrodzie, Trepcza, Tyrawa Solna

4. gm. Tyrawa Wołoska: Rakowa

5. gm. Zagórz: Mokre, Morochów, Tarnawa Dolna, Zagórz – Wielopole, Zagórz

Roślina zwalczana była mechanicznie (koszenie maszynami rolniczymi), ręcznie (koszenie ręczne), ręcznie (wykopanie) oraz chemicznie mechanicznie (opryskiwacze ciągnikowe i plecakowe), lub strzykawkowo bezpośrednio do szyjki korzeniowej.