Wyniki monitoringu i likwidacji gatunków inwazyjnych