Realizacja przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Powiat Sanocki dnia 14 kwietnia 2014 r. otrzymał pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”. Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła 25 marca 2014 r. na Komitecie do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL02 „ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Projekt znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej i uzyskał 99,49% wnioskowanego wsparcia w wysokości do 1 036 321 PLN.

W związku z planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie projektu, Powiat Sanocki zobowiązany został do przesłania szeregu dokumentów, które stanowiły będą załączniki do ww. umowy. Jednym z obowiązkowych załączników były umowy partnerskie, które Powiat Sanocki zawarł w maju br. roku z instytucjami i organizacjami partnerskimi tj.: Gmina Besko, Bukowsko, Komańcza, Miasto Sanok, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn oraz z Nadleśnictwem Komańcza i Stowarzyszeniem Naukowo – Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Rzeszowie. Ponadto z powodu krótszego okresu realizacji projektu zaktualizowano szereg załączników do wniosku aplikacyjnego, który również stanowi załącznik do umowy o dofinasowanie. Po przesłaniu kompletu dokumentów oczekuje się na ich weryfikację a w rezultacie na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Obecnie trwają prace m.in. nad dokumentacją do postępowania przetargowego oraz weryfikacja stanowisk barszczu na terenie powiatu sanockiego. Zebrane materiały posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej.

Podczas pracy w terenie ujawniono szereg nowych stanowisk barszczu Sosnowskiego. Największe skupiska tego gatunku występują w następujących miejscowościach:

· Karlików i Płonna – gm. Bukowsko

· Wisłok Wielki – gm. Komańcza

· Czaszyn – gm. Zagórz

· Rakowa – gm. Tyrawa Wołoska

Gatunek ten na powiecie sanockim występuje wzdłuż cieków wodnych tj. San, Osława, Wisłok, Tyrawka, Sanoczek, potoków bez nazwy, wzdłuż torowisk i dróg, na terenie byłych spółdzielni produkcyjnych, gospodarstwach rolnych oraz nieużytkach. Rośnie na brzegach cieków wodnych pojedynczo, lub w małych skupiskach do kilkudziesięciu okazów. Wzdłuż dróg i torowisk tworzy duże skupiska ciągnące się przez kilkadziesiąt metrów, przechodząc z pasa drogowego na sąsiadujące działki właścicieli prywatnych. Na terenie byłych spółdzielni produkcyjnych tworzy zwarte zbiorowiska porastając ciągi komunikacyjne, okalając zniszczone zabudowania, silosy przejazdowe oraz wnikając w okalające je łąki. Tworzy tam skupiska od kilku do kilkudziesięciu arów. Na nieużytkach oraz łąkach tworzy zbiorowiska sięgające pow.1 ha.

Dokładny termin podpisania umowy o dofinansowanie nie jest jeszcze znany.