Publikacja Naukowa „Rośliny w powiecie sanockim”- chronione, zagrożone, rzadkie, inwazyjne

Publikacja pt.” Rośliny w powiecie sanockim – chronione, zagrożone, rzadkie i inwazyjne”, zawiera opis 185 wybranych gatunków roślin mających swoje siedliska na obszarze powiatu sanockiego. Opis każdej rośliny zawiera następujące informacje: dwa zdjęcia w tym jedno portretowe a drugie na tle naturalnego środowiska; nazwę polską, łacińską i angielską oraz łacińską nazwę rodziny botanicznej; mapę rozmieszczenia gatunku na terenie powiatu sanockiego w kwadratach 2 x 2 km w siatce ATPOL; diagram występowania gatunku w przedziale wysokości terenu ; informacje o roślinie w formie piktogramów tj. długość życia, czas kwitnienia, forma życiowa, warunki siedliskowe (woda, światło), wysokość rośliny i średnica i kolor kwiatu, zagrożenie wg skali IUCN, kategoria ochrony, kategoria inwazyjności, siedlisko występowania.

Rośliny w publikacji zostały podzielone na trzy kategorie:

a. Rośliny chronione wśród których znajdują się gatunki objęte ścisłą ochroną oraz objęte ochroną częściową

b. Rośliny zagrożone i rzadkie, wśród których znajdują się gatunki zagrożone nie objęte ochroną oraz wybrane gatunki rzadkie w powiecie sanockim

c. Rośliny inwazyjne, wśród których znajdują się gatunki zadomowione – inwazyjne regionalne i występujące w całej Polsce

Ponadto publikacja zawiera opis powiatu sanockiego i jego środowiska oraz projektu pn.:” Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczania ich rozprzestrzeniani się i wnikania w obręb Międzynarodowego rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie”, w ramach którego powstała.


Broszura naukowa pn.: ”Zwalczanie barszczu Sosnowskiego - doświadczenia i obserwacje w powiecie sanockim” stanowi uzupełnienie publikacji naukowej pt.” Rośliny w powiecie sanockim – chronione, zagrożone, rzadkie i inwazyjne”. W broszurze przedstawiono wyniki prac naukowych związanych z skutecznością zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie powiatu sanockiego oraz jego na zmiany gatunkowe wywołane tymi zabiegami:

1. Zmiany w składzie gatunkowym zbiorowisk wywołane zabiegami związanymi ze zwalczaniem barszczy Sosnowskiego w powiecie sanockim

2. Zastosowanie nawozu sztucznego „Perlka” (cyjanamid wapnia do zwalczania barszczu Sosnowskiego (heracleum sosnowskyi Maden.)

3. Wzrost liczby stanowisk wybranych gatunków inwazyjnych na terenie powiatu sanockiego w latach 1970 – 2015 na podstawie danych florystycznych

© 2012 Starostwo Powiatowe w Sanoku
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)
Starostwo Powiatowe w Sanoku
ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, tel.: 13 46 52 900, fax: 13 46 52 988